Islam & Muslims

Islam & Muslims

Thursday, 3 May 2012

Rakaman Makro-Pengajaran

PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4

SOLAT
Solat ialah beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam mengikut syarat-syarat tertentu.
RUKUN SOLAT
Rukun solat ialah perkara-perkara yang wajib dilakukan semasa mengerjakan solat, jika ditinggalkan tidak sah solat.

RUKUN-RUKUN SOLAT
1.Rukun Qalbi
2.Rukun Qauli
3.Rukun Fikli


                                       
                            Selamat menonton.....!
                     (40 minit bersama ustaz Din....)RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran                      : ASAS ULUM SYARIAH (Ibadah)
Tajuk                                       : Rukun Solat
Tarikh                                      : 3.5.2012
Masa                                       : 11.00-12.00 tengahari
Kelas                                       : Tahun 4S
Bilangan Pelajar                      : 34 orang murid
Hasil Pembelajaran                 : Di akhir pembelajaran, pelajar dapat :
1)    Menyenaraikan rukun solat
2)    Membahagikan rukun solat kepada 3 bahagian
3)    Melakukan amali tunjuk cara solat

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran : 
                                     i)  set induksi
                                    ii)  aktiviti   : penerangan - penggunaan alat bantu -
                                                         pengukuhan (lembaran kerja) / penilaian
                                   iii) penutup : kesimpulan dan rumusan isi kandungan pelajaran

Pengetahuan Sedia Ada      : Murid-murid biasa mengerjakan solat                                                 
KBKK                          : Menjana idea, menghuraikan, mengkategorikan, memahami  dan                                                                        mengingat

Penerapan ilmu                       : Beriman kepada Allah
Penerapan Nilai                      : Bersyukur dan bertaqwa

Bahan Bantu Mengajar            : 1) Carta
                                                     2)  Papan putih
                                                     3) Buku teks                                       
                                                     4) Edaran lembaran kerjaLangkah / Masa
Isi Pelajaran
Aktiviti
Catatan
Guru
Murid

Langkah 1:
Set Induksi
(5 minit)

*Penyoalan


*Tajuk pembelajaran:
  “Rukun Solat”
Guru menjawabi salam murid. Guru meminta  murid-murid membaca doa.

Guru mengajukan beberapa soalan kepada murid

Bersoal jawab mengenai Rukun Solat

Mengaitkan jawapan murid dengan tajuk yang akan dipelajari melalui soal jawab.


Murid memberi salam kepada guru dan membaca doa beramai-ramai.

Menjawab pertanyaan guru, mendengar penjelasan guru

KBKK:
Menjana idea

NILAI:
Bersyukur dan taqwa
- Berani mencuba
- Berminat
- Beri perhatianLangkah 2: Penstrukturan
Idea
(10 minit)


RUKUN SOLAT:
* Rukun Qalbi
*Rukun Qauli
*Rukun Fikli


Menayangkan Carta Rukun Solat dan bahagiannya

Menerangkan isi pelajaran secara terperinci serta bersoal jawab.

Menunjuk cara secara amali dalam rukun solat


Mendengar penerangan guru 

Mendengar dan menjawab pertanyaan  dari guru.  .

KBKK:
Menjana idea

NILAI:
Bersyukur dan taqwa
-       tekun

BBM:
Carta Manila kad


Langkah 3:
Aplikasi Idea
(10 minit)

AKTIVITI
* Amali

*Membuat pengukuhan
  Meminta murid mendemonstrasikan cara
Duduk antara dua sujud

Menerangkan cara duduk antara sujud yang betul

Mengimbas kembali perkara rukun rukun solat

Murid melakukan  cara duduk antara dua sujud yang betul sambil diperhatikan oleh murid lain.Kaedah :
- Tunjuk cara

NILAI:
Bersyukur dan bertaqwa
-       Patuh

BBM:
Carta Manila kad

Langkah 4:
Penilaian
(10 minit)

LATIHAN DALAM KELAS

* Latihan Bertulis
* Pengertian Solat dan   Rukun Solat


Mengedarkan soalan latihan kepada pelajar dan meminta murid menjawabnya.

Guru memantau murid membuat latihanMenjawab soalan latihan yang diberi dan menyiapkannya secara individu.

Murid membuat latihan
.

KBKK:
Menjana idea
Mengaplikasi idea

NILAI:
Bersyukur dan taqwa
-Bekerjasama

BBM:
Lembaran Kerja

Langkah 5:
Penutup
(5 minit)


RUMUSAN TAJUK:

* Nasyid Solat lima Waktu


*Kepentingan dan kewajiban solatMembuat rumusan terakhir berdasarkan tajuk dan aktiviti yang dijalankan.

Mengingatkan murid tentang kewajiban solat

Meminta murid bangun untuk mengucapkan terima kasih sebelum kelas berakhirMemberikan pelbagai respon kepada guru.

Mendengar dan member  tumpuan kepada guru .

Murid mengucapkan terima kasih kepada
 Guru beramai-ramaiKBKK:
Menjana idea

NILAI:
Bersyukur dan taqwa

BBM:
Papan putih
Marker pen


REFLEKSI :

KEKUATAN 
Kekuatan yang dapat dikesan dalam menjalankan tugasan mikro pengajaran ialah kawalan kelas yang baik. Kesediaan murid untuk belajar melicinkan suasana p&p sterusnya membantu pemahaman murid terhadap apa yang disampaikan oleh guru. Selain itu, tumpuan murid dan komitmen yang diberikan oleh murid-murid melancarkan rakaman pengajaran ini

KELEMAHAN
 Kelemahan dan kekurangan yang dikenalpasti dalam pelaksanaan tugasan mikro pengajaran ialah sifat gementar yang saya rasa kerana berhadapan dengan kamera  ,ini membuat sesi pengajaran  sering tersekat-sekat dan gugup.Begitu juga dengan masalah teknikal  semasa rakaman terdapat gangguan suara murid serta gambar yang bergoyang kerana rakaman sesi pengajaran ini dilakukan oleh murid.